Portafoli

Regle de lectura de Ferran Cerdans SerraRegle de lectura
[2000] Disseny > Accessible
Regle electrònic per ajudar a la lectura en pantalla, dissenyat en formats oberts per facilitar-ne l'ús en qualsevol navegador web. [+]
Fanzine L'Iconoplasta, de Ferran Cerdans SerraIconoplasta.
[1999] Revistes > Fanzines
Fanzine itinerant DIY de finals dels 90 a Ordizia; opinió personal, còmic i ressenyes. Periodicitat dubtosa i variable, en espera del número 5. [+]